پایگاه خبری خوزنا

بازگرداندن صنایع دستی به سبد کالای خانوار، راهبرد رونق این صنعت

صنایع دستی تنها یک کالا برای مبادله و کسب درآمد اقتصادی نیست، بلکه خصوصیات فرهنگی و ویژگی های اقوام نیز از طریق این محصول منتقل می شود

۱۳۹۴-۰۳-۲۴ کد خبر: 37