پایگاه خبری خوزنا

کد گالری: 6
۱۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۴:۴۴

کارخانه لوله سازی اهواز

عکس: محمد مهدی کمال
شرکت لوله سازی اهواز در اوایل سال 1346 تأسیس و در مهر ماه همان سال با کارخانه تولید لوله از قطر 24 تا 42 اینچ پا به عرصه صنعت کشور گذاشت. سپس با تأسیس کارخانه تولید لولۀ قطرکوچک در بهار 1347 و با تولید لوله هایی از قطر 6 تا 16 اینچ گستره تولیدات خود را وسیع تر کرد.