پایگاه خبری خوزنا

یادداشت وزیر بهداشت درباره سفر به خوزستان

حوزه سلامت، نیازمند نگاهی نو

در سال دوم اجرای طرح تحول هستیم و تا امروز اعتبارات آن چنان که باید به این حوزه اختصاص نیافته و بیمه‌ها هم همراه نبوده‌اند.

۱۳۹۴-۰۶-۱۵ کد خبر: 274

فولاد خوزستان؛ سقوط در آینده!

سرگذشت امروزین باشگاه فولادخوزستان و استعفای دسته جمعی هیات مدیره این نهاد ورزشی که امید جوانان ورزشدوست منطقه به آن است یکبار دیگر ریشه های این تحول مهم را رودروی مردم این استان قرار داد که نکند در راستای جریان سازی علیه باشگاه های ورزشی پرطرفدار و بعد ا

۱۳۹۴-۰۶-۱۵ کد خبر: 273

نقدی بر تئوری قرق رسانه ای

محمد امین بنی‌تمیم روزنامه‌نگار و کارشناس رسانه

۱۳۹۴-۰۴-۱۵ کد خبر: 177

نقدی بر جایگاه نمایندگان مجلس در اداره امور محلی

غلام عباس کاظمی

۱۳۹۴-۰۴-۱۵ کد خبر: 176

سیاستهای کلّی برنامه ششم

سید‌محمد‌طاهر موسوی‌زاده صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول روزنامه نور خوزستان

۱۳۹۴-۰۴-۱۴ کد خبر: 169